GAN的模型训练篇——GAN专题论文研读

本课程介绍了 GAN 模型训练的难点问题,以及WGAN、DCGAN、D2GAN这三种常见的改进型GAN。(课时:2小时1分钟)

WGAN DCGAN GAN D2GAN